معاون اول قوه‌قضاییه: مدیران ستادی از تجربیات مدیران استان‌ها استفاده کنند

در ادامه این جلسه که به مدت ۴ ساعت به طول انجامید، روسای کل دادگستری استان تجارب و راهکارهای عملی خود را در حوزه کاهش ورودی پرونده ‌ها به اشتراک گذاشتند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، چهارمین نشست هیات اندیشه ‌ورزی حوزه در معاونت اول معاونت اول قوه‌ قضائیه با حضور روسای کل دادگستری استان‌ های هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، یزد، آذربایجان غربی، زنجان و البرز و تعدادی از مدیران ارشد ستاد قوه قضائیه با موضوع راهکارهای عملی کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری برگزار شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102819516/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

معاون اول قوه قضاییه گفت: برای حل معضلات دستگاه قضائی حتما از تجربه قضات و مدیران شاغل در صف قوه قضائیه یعنی دادسراها و محاکم استفاده کنیم.

مصدق تصریح کرد: مبنای ما این است که برای حل معضلات دستگاه قضائی حتما از تجربه قضات و مدیران شاغل در صف قوه قضائیه یعنی دادسراها و محاکم استفاده کنیم و بدون لحاظ نظرات آنها، راهکارهایی که ارائه خواهد شد، انتزاعی و ابتر خواهد ماند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: علت تشکیل هیئت‌ های اندیشه‌ وزری در معاونت اول نیز همین رویکرد است و ما با استفاده از تجارب و راهکارهای عملی مدیران و قضات دادگستری‌ ها واندیشمندان و پژوهشگران، تلاش می‌ کنیم پیشنهادهای موثر خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنیم.

وی افزود: برخی راهکارهای کاهش پرونده نیازمند اصلاح قانون است و برخی هم با اتخاد تدابیر عملی و پیشگیرانه قابل تحقق است.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت: یکی از معضلات دستگاه قضائی، روند فزاینده ورودی پرونده به قوه‌ قضائیه است که علت و منشاء آن الزاماً ارتباط به قوه‌ قضائیه ندارد و نیازمند راه‌حل موثر برای کاهش فشار به قضات و کارکنان است.