مطالبه دولت‌های اسلامی مجازات عاملان هتک حرمت قرآن است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402050200978/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عضو حقوقدان شورای نگهبان در توئیتی به زبان انگلیسی نوشت: طبقِ بندِ 3 ماده 19میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان تابعِ محدودیت‌هایی همچون احترام به حقوق یا حیثیت دیگران است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در پی اهانت به قرآن کریم در کشورهای سوئد و دانمارک، عباسعلی کدخدایی در توئیتی به زبان انگلیسی نوشت: «طبقِ بندِ 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان تابعِ محدودیت‌هایی همچون احترام به حقوق یا حیثیت دیگران است.

گفتنی است؛ در روزهای گذشته قرآن کریم توسط افراد اسلام‌ستیز در کشورهای سوئد و دانمارک مورد هتک حرمت قرار گرفت و خشم مسلمانان در کشورهای اسلامی را برانگیخت و خواستار مجازات عاملان شدند.

وی خاطرنشان کرد: وفقِ سند مذکور هرگونه دعوت به تنفر که منجر به تبعیض یا خشونت شود، ممنوع است. مطالبه اصلی و فوری دولت‌های اسلامی مجازاتِ عامل این جنایت است.»