مصوبه صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی که حداقل معادل ۱۰۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند

۲ـ در بند (ج) ماده (۳۵) آیین‌­نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه­‌گذاری خارجی موضوع تصویب­نامه­ شماره ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن، عبارت “سه ساله” به عبارت “پنج ساله” اصلاح می­‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شواری‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری از جمله بانک‌های آف‌شور (برون‌مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده‌گذاری ارزی و سرمایه‌گذاری ابلاغ نماید.

۴ـ به منظور بهره­‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیرایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می­‌شوند.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله وزارت کشور برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) دلار به ارزهای دیگر سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه­‌گذاری کنند

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تبصره۳ـ استانداران می‌­توانند افرادی را که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می‌­دهند برای بهره­مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی نمایند.

تبصره۱ـ معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت امورخارجه

تبصره ـ تصویب­نامه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۰۸۱هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ لغو می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8/

تبصره۲ـ کمیسیون مربوطه در وزارت کشور در خصوص بهره­مندی افراد غیر ایرانی از این امتیازات تصمیم­گیری می­‌نماید.

۱ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) دلار به ارزهای دیگر سپرده­‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه­‌گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.