مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ

تبصره ۲: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای این مصوبه را برعهده دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش وضعیت پیشرفت فعالیت را به صورت سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

مصوبه «تدوین سند آمایش فرهنگ» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه چهاردهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای انعکاس به مراکز و دستگاه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/

تبصره ۴: پس از تصویب این سند، کلیه برنامه های ۵ ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه کشور و طرح ها و برنامه های کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات غیردولتی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند باید بر مبنای سند آمایش فرهنگ تدوین شود.

تبصره ۱: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، سند آمایش فرهنگ را با رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و در چارچوب سند ملی آمایش سرزمین، مصوب اسفندماه ۱۳۹۹ شورای عالی آمایش، ظرف مدت یک سال تدوین نماید.

این مصوبه مشتمل بر ۱ ماده و ۶ تبصره در جلسه چهاردهم مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.

در راستای اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به منطور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، بازمهندسی و اصلاح نظام حکمرانی فرهنگ، تأمین مأموریت گرایی، تقسیم کار ملی، ساماندهی، استفاده از ظرفیت‌های ملی- محلی و مجازیِ ملی- فراملی، توزیع عادلانه منابع و فرصت های برابر، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای و تمرکززدایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت تدوین سند آمایش فرهنگ را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۵: طبق بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سند آمایش فرهنگ پس از بررسی و تأیید توسط ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

تبصره ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، اعتبارات مورد نیاز برای تدوین سند آمایش فرهنگ را از محل اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سقف بودجه دستگاه تأمین نماید.

تبصره ۳: کمیته تدوین سند آمایش سرزمین با عضویت نمایندگان مرتبط از: سازمان برنامه و بودجه کشور؛ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده؛ وزارت کشور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ سازمان صدا و سیما؛ شورای عالی حوزه علمیه قم؛ ستاد کل نیروهای مسلح؛ دانشگاه آزاد اسلامی و دو صاحب نظر به انتخاب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد.