مراجعه ۹۸۸ مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی تهران طی چهار ماه

به گزارش ایسنا، دکتر مهدی فروزش درباره آمار حوادث کار گفت: در چهار ماه نخست سال جاری ۹۸۸ مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار ۱۰۰۳ نفر اعلام شده بود ۲درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه ۹۸۸ مصدوم ناشی از حوادث کار به سازمان پزشکی قانونی استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502788/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DB%B9%DB%B8%DB%B8-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1

براساس گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، وی گفت: از کل مصدومان ناشی از حوادث کار در چهار ماه نخست امسال ۹۰۱ نفر مرد و ۸۷ نفر زن بوده اند.