مدیرکل زندان‌های استان تهران پاسخگوی تلفنی خانواده‌های زندانیان خواهد بود

مدیر کل زندان های استان تهران، روزهای دوشنبه هر هفته با تعیین وقت تلفنی قبلی، پاسخگوی حضوری خانواده های زندانیان است.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100603304/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

سیدحشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان های استان تهران در این باره  گفت: علیرغم حمایت هایی که از خانواده های زندانیان صورت می گیرد ولی تلاش بر این است تا با حفظ ارتباط مردم و مسئولان زندان ها، نگرانی آنان را کاهش دهیم.

همچنین وی یا معاونین و روسای ادارات، به طور منظم هر روز در یکی از زندان های استان تهران حضور یافته و تمام زندانیان می توانند درخواست هایشان را مطرح کرده، پاسخ را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان تهران، در ادامه طرح پاسخگویی مستقیم مدیران با مردم، سیدحشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان های استان تهران، صبح روز چهارشنبه هفتم دی ماه با حضور در اداره کل بازرسی و امور حقوقی استانداری، از طریق شماره ۱۱۱ سامانه سامد، به تلفن های خانواده های زندانیان پاسخ خواهد داد.

حضور در این برنامه، با اعلام زمان بندی استانداری و اطلاع قبلی زندانیان و خانواده های آنان از طریق خبرگزاری ها و اطلاعیه های داخل زندان ها و سالن های ملاقات صورت می گیرد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران، صبح روز چهارشنبه هفتم دی ماه با حضور در اداره کل بازرسی و امور حقوقی استانداری، از طریق شماره ۱۱۱ سامانه سامد، به تلفن‌های خانواده‌های زندانیان پاسخ خواهد داد. 

وی تصریح کرد: تمام درخواست های زندانیان و خانواده ها به دقت رسیدگی و به مراجع قضایی یا ادارات و واحدهای زیرمجموعه زندان ارسال و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.