محمد هاشمی استاد حقوق عمومی درگذشت

سیدمحمد هاشمی استاد حقوق عمومی درگذشت.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد هاشمی در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

از این استاد حقوق آثار بسیاری در حوزه حقوق اساسی و حقوق کار به یادگار مانده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112216946/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA