ما تلاش می‌کنیم میزان محرمانگی نامه‌ها را کمتر کنیم

وی با بیان اینکه  یکی از شقوق شفافیت، شفافیت هزینه های انتخاباتی است گفت: منبع مالی نامزد از کجا تامین می شود؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد. این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک دهنده و میزان آنها مشخص باشد. همین قانون در روند انتخابات تاثیر می گذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.

رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور گفت: غالب نامه‌ها محرمانه است و اگر محرمانه نباشد دستگاه‌های مقابل گله می‌کنند.

خدائیان با تاکید بر این که در بحث اقتصاد، بانک ها مطرح هستند، گفت: اگر بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات می گیرند و تضمین‌هایی که از آنها گرفته می شود را اعلام کنند، مشخص می شود آیا این وام مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر می کند. بانک مرکزی هنوز به سامانه ها دسترسی لازم را ندارد و خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد و این افزایش تورم را به وجود می آورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل می کند.

وی درباره این موضوع که ریاست قوه قضاییه گفته آیا ضرورتی دارد همه پرونده ها محرمانه باشد؟ و اصل باید بر عدم محرمانگی باشد، گفت: وقتی قاضی ما نظارت را ببیند دقتش بیشتر می شود و می داند صدور رای در معرض دید حقوق دانان است. نکته رییس قوه قضاییه کاملا به جاست؛ غالب نامه ها محرمانه است و اگر محرمانه نباشد دستگاه های مقابل گله می کنند. ما هم مایلیم نامه ها عادی باشد اما دستگاه ها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتا باید محرمانه باشد اما همه آنها خیر. ما تلاش می کنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با حضور در برنامه صف اول گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاه های نظارتی در جریان فرایند امور قرار گیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند. مردم باید از فرایند مختلف دستگاه ها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.

ادامه دارد…


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092113684/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

وی در پاسخ به این که آیا بازداشتگاه ها باید دوربین داشته باشند یا خیر؟ گفت: وجود دوربین به جز مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سوء جریانی باشد کشف می شود. الزام به دوربین در قانون را ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاه ها نصب دوربین نیامده است.