لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به همراه پیوست‌ها ماده واحده لایحه بودجه و جداول کلان پیوست ۱: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست ۲: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی پیوست ۳: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیت اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ …

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/