قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

موضوع استفساریه:

محمدباقر قالیباف


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84/

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم شهریورماه یک‌هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

آیا کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شود؟

پاسخ:

خیر، کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.