قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور –

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%B6%DB%B3-%D9%88-%DB%B6%DB%B4-%D9%82%D8%A7/

تبصره۲ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است.

تبصره۱‌ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

ماده واحده ـ مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه و در تبصره (۱) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مرداد ماه به پایان مهر ماه تغییر می‌یابد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.