فرخوان ارسال کارنامه آزمون وکالت ۱۴۰۱

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۴ را اینجا ببینید

اطلاعات کارنامه های دریافتی دسته بندی و در پایگاه خبری اختبار منتشر می شوند.

پایگاه خبری اختبار- پایگاه خبری اختبار طبق روال سال های گذشته امسال هم قصد دارد تا با جمع آوری و انتشار کارنامه داوطلبان آزمون وکالت، منبع اطلاعات مفیدی برای استفاده داوطلبان آزمون های پیش رو فراهم کند.

برای ارسال کارنامه از روش های زیر استفاده کنید:

۴) ارسال از طریق ایمیل به نشانی ekhtebar@yahoo.com

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ را اینجا ببینید

نمونه کارنامه های ارسال از سوی داوطلبان آزمون های وکالت سال های گذشته که در پایگاه خبری اختبار منتشر شده اند را در لینک های زیر می توانید ببینید:

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ را اینجا ببینید

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۵ را اینجا ببینید

به همین منظور از همه شرکت کنندگان در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (معوق ۱۴۰۰) و آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۱ (نوبت فوق العاده) دعوت می شود، فارغ از نتیجه (پذیرفته شدن یا نشدن) کارنامه هایشان را برای جمع بندی و انتشار برای ما ارسال کنند.

در ارسال کارنامه به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • کارنامه ها بدون مشخصات داوطلبان منتشر می شوند بنابراین نیاز به مخدوش کردن کارنامه نیست.
  • تصویر کارنامه را واضح و خوانا ارسال کنید.
  • کارنامه های مخدوش و ناخوانا به نحوی که اصالت یا اطلاعات آن ها قابل تایید نباشد، استفاده نخواهند شد.

 

۵) ارسال از طریق فرم «تماس با ما» (تصور کارنامه را پیوست کنید)

۳) ارسال از طریق پیام رسان ایرانی آیگپ به آی دی @ekhtebar01 یا اینجا کلیک کنید

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ را اینجا ببینید

مجموعه کارنامه‌های داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ (دوره قبل از آزمون ۱۴۰۱) را اینجا ببینید

آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۱ آزمون وکالت آزمون وکالت ۱۴۰۰ آزمون وکالت ۱۴۰۱ اختبار نمونه کارنامه


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1/

۱) ارسال از طریق تلگرام به آی دی @ekhtebar01 یا اینجا کلیک کنید