فراخوان ثبت‌نام متقاضیان امریه در حوزه‌های تخصصی ریاست جمهوری (اعزامی مهر ۱۴۰۲)


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2/

زمان ثبت نام : از ساعت ۸ صبح روز جمعه یکم تا ساعت ۲۴ روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مدت ۸ روز

اطلاعیه ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه در نهاد ریاست‌جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در ۱۴۰۲/۷/۱

پایگاه خبری اختبار- فراخوان سومین دوره ثبت نام متقاضیان امریه در حوزه های تخصصی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

بر اساس این فراخوان، پیرو نیازسنجی صورت گرفته و با عنایت به بازگشایی سامانه حوزه نماینده دولت در امور کارکنان وظیفه دستگاههای اجرایی به نشانی www.rdcir.ir سومین دوره ثبت نام متقاضیان امریه در حوزه های تخصصی ریاست جمهوری (با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری) به شرح جدول پیوست صورت می پذیرد.