غریب آبادی: کاملا معتقد به حقوق بشر و پایبند به حقوق بشر هستیم

غریب آبادی گفت: در عرصه حقوق بین المللی سیاست ما سیاست تعامل است و سه گزارشگر ویژه حقوق بشر را دعوت کردیم و  با کشورهای مختلف گفتگوهای حقوق بشری داریم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112620295/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی در نشست معاون اول قوه قضاییه با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی گفت: در نظام قضایی ما اهمیت والایی را برای کمک به سازمان بین المللی در تسریع انجام ماموریت هایشان  قایل هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه داخلی مبتنی بر حمایت از حقوق بشر و در عرصه بین المللی مبتنی بر تعامل است.

وی با بیان اینکه ما کاملا معتقد به حقوق  بشر و پایبند به حقوق بشر هستیم گفت: ما سه الزام به حقوق بشر داریم و اول اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم و  حقوق بشر ریشه در ادیان الهی دارد و الزام دیگر اینکه  ما قوانین زیادی در عرصه حقوق بشر داریم و نیز همچنین تعهدات بین المللی حقوق بشر ایران را داریم.

وی درباره سیاست حقوق بشری ایران گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه داخلی مبتنی بر حمایت از حقوق بشر است و  در عرصه بین المللی مبتنی بر تعامل است.‌ این دو بعد سیاست حقوق بشر ایران در داخل و خارج است.