طرح اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور تایید شد

“طرح اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور” با اصلاحات مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401042617917/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%B6%DB%B3-%D9%88-%DB%B6%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

طرح اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور تایید شد

“طرح اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور” در خصوص تغییر مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قوانین بودجه از تیرماه به شهریورماه که در شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شده بود، با اصلاحات مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: