طحان‌نظیف: مجوز پلیس سوئد در اهانت به قرآن کریم به ابتذال کشیدن حقوق بشر است

طحان‌نظیف: مجوز پلیس سوئد در اهانت به قرآن کریم به ابتذال کشیدن حقوق بشر است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402040905392/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: مجوز پلیس سوئد در اهانت به قرآن کریم، با بهانه «آزادی بیان»، به ابتذال کشیدن آزادی بیان و حقوق بشر است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:
مجوز پلیس سوئد در اهانت به قرآن کریم، با بهانه «آزادی بیان»، به ابتذال کشیدن آزادی بیان و حقوق بشر است.
صادرکنندگان چنین مجوزهایی باید بدانند برانگیختن خشم و غیرت بیش‌از دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان، نقاب صلح‌طلبی از چهره کریه آن‌ها برخواهد داشت.