ضرورت پیگیری حقوق خسارت‌دیدگان از ناآرامی‌های اخیر

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر، نشست مشترک ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و فراجا با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، سردار خسرو اسکندری، معاون حقوقی و امور مجلس فراجا و نمایندگان معاونت ها و پلیس های فرماندهی کل انتظامی برگزار شد.

حاضرین در این نشست، موضوعات مختلفی در رابطه با ابعاد حقوق بشری مقابله با اغتشاشات و همچنین ضرورت پیگیری حقوق خسارت دیدگان اعم از مردم عادی و نیروهای مجری قانون و اقدامات بعمل آمده در این راستا تاکنون را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نشست مشترک ستاد حقوق بشر و فراجا با حضور معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، معاون حقوقی و امور مجلس فراجا و نمایندگان معاونت ها و پلیس های فرماندهی کل انتظامی برگزار شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112418153/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

ضرورت پیگیری حقوق خسارت‌دیدگان از ناآرامی‌های اخیر