صدور کارنامه برای دستگاه‌های اجرایی از حیث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

وی ملاک و خط کش در رسیدگی های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و افزود: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمان‌ها و ادارات رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تذکر دادند که تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسوولیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی به همراه دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092617335/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DB%8C%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه سفر یک روزه به استان فارس، در دیدار با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان فارس، از صدور کارنامه برای دستگاه های اجرایی از حیث نظارت خبر داد و افزود: در حال حاضر سامانه های الکترونیکی در اختیار دیوان عدالت اداری به نحوی طراحی شده که امکان گزارش گیری از دعاوی مطروحه علیه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک و همچنین علیه ایشان با تفکیک جغرافیای استانی وجود ندارد، اما به محض اینکه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و تغییر در برنامه نویسی سامانه مربوطه این امکان فراهم شود، دیوان عدالت اداری در دوره های زمانی خاصی مانند دوره های شش ماهه و یکساله از حیث نظارت‌هایی که این نهاد قضایی بر دستگاه‌های اجرایی دارد کارنامه صادر خواهد کرد و ضمن ابلاغ به دستگاه، به اطلاع مدیران ارشد کشوری و استانی خواهد رساند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به زودی و با فراهم شدن بسترهای فناورانه، شاهد صدور کارنامه برای دستگاه‌های اجرایی از حیث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خواهیم بود.