شورای نگهبان در رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود اهتمام ویژه‌ داشته باشد

به گزارش ایسنا، احمد صادقی در یکصد و سیزدهمین جلسه شورا و پس از استماع سخنان طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ابتدا ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه(س) را تسلیت عرض می کنم.

وی ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مباحثی که سبب شده  شوراها جایگاه خود را آنگونه که باید نداشته باشند، دیر پیدایش شوراهاست. می دانید که شوراها بیست سال پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و در این دوران سازمان ها و تشکیلاتی که وظایف شوراها را انجام می دادند هنوز وجود دارند. 

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: جالب است که بدانیم رئیس شورای اسلامی شهرستان و استان، حتی در شورای برنامه ریزی شهرستان در فرمانداری و یا استان در استانداری دعوت هم نمی‌شود چه برسد به اینکه بتواند اداره آنها را نظارت نمایند. متاسفانه توجهی به اصول قانون اساسی در حوزه شوراها نشده است و شوراها جایگاهی را که باید داشته باشند را ندارند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092013254/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه قانون اساسی ایران یکی از قوانین مترقی دنیاست و وجود شورای نگهبان به عنوان صیانت کننده و پاسدار از اصول قانون اساسی یکی از نکات برجسته این قانون است، گفت: انتظار ما از شورای نگهبان این است که در وضع قوانین، شوراها را به جایگاه واقعی خود برسانند نه آنکه شوراها را محدود کنند.

وی افزود: در  قانون اساسی ۱۰ اصل مربوط به شوراهاست و اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور لحاظ کرده و در اصل یکصدم اشاره کرده؛ اداره هر روستا، بخش شهر، شهرستان و استان با نظارت شورای ده، بخش، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا اداره امور شهر تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران اداره می شود؟ و یا اداره استانها تحت نظارت شوراهای اسلامی استانها اداره می‌شوند؟.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: ما حتی در ارسال قوانین مجلس به شورای نگهبان شاهد هستیم که شورای نگهبان نیز  با تفسیری که از حوزه نظارتی شوراها دارند، شورا را در بعضی اموری که باید ورود کنند منع می کنند.حتی شنیده شده که بحث انتخاب شهردار را از  وظایف شوراها نمی دانند و این مهم را جزیی از وظایف اجرایی قلمداد کردند.

صادقی ادامه داد: قانون اساسی ما بعنوان یکی از قوانین پیشرفته دنیا محسوب می شود و یکی از اصول مترقی قانون اساسی وجود شورای نگهبان به عنوان پاسدار و صیانت کننده از قانون است لذا انتظار و توقع ما این است که  شورای نگهبان در رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

صادقی تاکید کرد: با وجود اینکه هم اکنون شوراها حضور ارزنده و تاثیرگذاری دارند و اعضای شورا به نمایندگی از مردم کارهای شورایی را براساس مواد قانون اساسی انجام می دهند، هنوز سازمان هایی که کارهای شوراها را انجام می دهند در جایگاه خود هستند و به نوعی موازی کاری صورت می گیرد.