شورای عالی امنیت ملی چه وظایفی دارد؟

فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی

– حسب مورد وزیر مربوط و عالی‏ترین مقام ارتش و سپاه

– رؤسای قوای سه‏‌گانه

۲- هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی

۱- تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری

اعضای شورا عبارتند از:

فصل سیزدهم قانون اساسی به موضوع «شورای عالی امنیت ملی» پرداخته است.

– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌‏دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌‏شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌‏رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.

– رئیس ستاد فرماندهی کلّ نیروهای مسلح

۳- بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

– وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

اصل یکصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌‏گردد:

به گزارش ایسنا، فصل سیزدهم قانون اساسی به شرح زیر است:

– مسئول امور برنامه و بودجه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122618656/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF