شروین حاجی پور با وثیقه آزاد شد

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071205974/%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

مجید کاوه در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری وکیل دیگر پرونده آقای عادل علیپور و مساعدت بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای ساری، قرار “بازداشت موقت” موکلم به قرار “وثیقه” تبدیل و امروز آزاد شد.

وکیل مدافع شروین حاجی پور از آزادی موکلش با تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد.

وی از ذکر اتهام و میزان وثیقه تعیین شده برای موکلش خودداری کرد.