شروع تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه‌های ضد ایرانی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092214515/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از شروع به تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی خبر داد.

وی افزود: جزئیات بیشتر در این خصوص، متعاقبا اعلام خواهد شد.

شروع تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه‌های ضد ایرانی

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران‌، اعلام کرد: دادستانی تهران با تشکیل پرونده ای، تحقیقات درخصوص نقش شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات را آغاز کرد.