شرایط زندان زنان تهران عادی استمرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پیگیری‌ها از زندان زنان تهران نشان می‌دهد شرایط در این زندان عادی است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکزرسانه قوه قضاییه، برخی اخبار در فضای مجازی از بروز آتش سوزی در زندان زنان شهرری حکایت داشت که بررسی شرایط در این زندان نشان می‌دهد اوضاع عادی است.

ساعتی پیش ، آتش سوزی بسیار جزئی در زندان زنان شهر ری با اقدام به موقع مسئولان زندان در کمتر از ۱۰ دقیقه مهار شده و هیچ آسیب جانی و مالی نداشته است.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402062515469/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA