«سیاست‌گذاری آزمون وکالت و کارآموزی» در دستور کار نشست هیات عمومی اسکودا

۳. ارائه تراز مالی ۱۴۰۰ به همراه گزارش بازرسان

پنل دوم: فناوری اطلاعات- دبیر: جناب آقاب محمد خان میرزایی

بر اساس نامه‌ای که رئیس اتحادیه برای روسای کانون‌های سراسر کشور ارسال کرده، دستور جلسه این نشست به شرح زیر است:

به گزارش اختبار، چهل و هشتمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری اختبار- سیاست‌گذاری آزمون وکالت و کارآموزی در دستور کار مدیران نهاد وکالت کشور قرار گرفت.

پنل اول: مستند سازی، آسیب ها چالش ها و راهکارهای نهاد وکالت- دبیر: جناب آقا شهرام مختاری

۱.استماع گزارش درباره آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

به این ترتیب یکی از موارد مهمی که مدیران نهاد وکالت درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد، سیاست‌های مرتبط باآزمون وکالت و کارآموزی است و قرار است، موضوعی که قرار است به شکل «غیرعلنی» درباره آن بحث و تبادل نظر شود..

پنل چهارم : ساسیت گذاری در آزمون و کارآموزی ( غیر علنی)- دبیر: جناب آقای ابراهیم کیانی هرچگانی

پنل پنجم: حدود نظارت کانون های وکلا دادگستری نسبت به عملکرد وکلا دادگستری و امور انتظامی- دبیر: جناب آقا محمود حبیبی

۲.بررسی چالش های پیش رو کانون های وکلا دادگستری و اتخاذ رویه واحد در پنل های تخصصی زیر:

پنل سوم: حمایت از وکلای در معرض خطر-دبیر: جناب آقای محمد صالح نقره کار

نشست هیأت عمومی اسکودا ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AF/