«سپیده رشنو» به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052921085/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابلاغ کیفرخواست برای «سپیده رشنو» به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازطریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از خود، با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را کسب کند.