سند خارگ و خارگو به نام دولت صادر شد

صدور اسناد مالکیت این جزایر نقش موثری در تثبیت اراضی و دخل و تصرف سود جویان  و کاهش پرونده های قضایی  دارد.

سند رسمی مالکیت جزیره خارگ در استان بوشهر به مساحت ۲ هزارو ۱۳۱ هکتار و سند رسمی مالکیت جزیره خارگو در استان بوشهر به مساحت ۳۳۰ هکتار با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت صادر شد.

سند خارگ و خارگو به نام دولت صادر شد

ایسنا/بوشهر سند رسمی مالکیت جزیره خارگ و خارگو با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت صادر شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010395/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، در ماده ۳ قانون جامع حدنگار عنوان شده که سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و محدوده‌ مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها و مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت و امکان بهره برداری و اسناد مالکیت حدنگار صادر شود و هیچ نقطه از کشور نباید بدون سند مالکیت حدنگاری باشد.

سند خارگ و خارگو به نام دولت صادر شد