سندی مبنی بر تعرض در فوتبال پایه ارائه نشده‌ است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110302486/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: همچنین شکایتی تاکنون از سوی والدین بازیکنان در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح نشده است.

ایسنا/خراسان رضوی دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: سندی مبنی بر تعرض در فوتبال پایه ارائه نشده‌ است.

محمدحسین درودی در خصوص اخبار مربوط به تعرض به ۱۵ بازیکن فوتبال پایه مشهد اظهار کرد: تا این لحظه هیچگونه سند و مدرکی دال بر وقوع تعرض نسبت به بازیکنان مدرسه فوتبال مشهد به مرجع قضایی ارائه نشده است.  

دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: این پرونده تا روشن شدن تمام ابعاد مختلف آن در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.