سفر دادستان کل کشور به تاجیکستان

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402031811417/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، حجت الاسلام منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی دادستان  کل ‎تاجیکستان در راس هیئت قضایی، امروز با استقبال مقامات ‎قضایی تاجیکستان وارد فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه شد.