سخنگوی قوه قضاییه از مجتمع قضایی دادگاه خانواده ارومیه بازدید کرد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401053122826/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF

در این بازدید ستایشی با تعدادی از کارکنان قضایی و اداری گفتگو و همچنین با تعدادی از مراجعه کنندگان در راهروهای مجتمع دیدار و به درخواست‌های آنان رسیدگی ودستورات لازم را صادر کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با همراهی عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان از مجتمع دادگاه خانواده ارومیه بازدید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با همراهی عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان از مجتمع دادگاه خانواده ارومیه بازدید کرد.

ستایشی در گفت‌وگو با قضات محاکم خانواده ارومیه به صلح وسازش و اصلاح ذات البین خانواده ها تاکید کرد و یکی از شعب که هم در امر سازش خوب عمل کرده بود و هم از جهت رسیدگی‌ها در وضعیت مطلوب قرار داشت را مورد تقدیر و تفقد قرار داد.