سامانه سمات ملی؛ سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی

• فراهم آوری یک فضای اطلاعاتی – پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی برای پژوهشگران
• فراهم سازی شرایط مدیریت و رهبری فعالیتهای پژوهش برای مدیران
• ارائه توان ملی در تولید اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نیازمندیهای متقاضیان علم و فناوری

به گزارش اختبار دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: سامانه سمات ملی برای هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (ب) ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه همچنین ماده ۵۶ «قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت(۲)» بازگشایی شده است.

برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی ، علمی و فناورانه ،کشور از یک در گاه واحد

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی می توانند برای ثبت طرح های سال ۱۴۰۰ و دریافت کد رهگیری، درخواست مجوز سال آتی، اعلام خاتمه، ثبت گزارش پیشرفت و تعیین تکلیف طرح های قبلی به سامانه سمات به آدرس مراجعه کنند.

مطلوب سازی نظام تولید اطلاعات علم و فناوری ملی و ارتقای جایگاه رقابت پذیری کشور در جایگاه جهانی از طریق:

گفتنی است آن دسته از دستگاه‎هایی که نام کاربری آنان غیر فعال شده است یا برای اولین بار اقدام به ثبت طرح می کنند می توانند با معرفی نماینده خود به دبیرخانه شورا، نام کاربری جدید دریافت کنند.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7/پایگاه خبری اختبار- سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی) برای ثبت طرح های پژوهشی سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می کند.

در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص پیگیری و تعیین تکلیف طرح‌های ثبت شده دارای کد رهگیری، در سامانه سمات اقدام نکنند، طرح‌های مذکور به حالت راکد درخواهد آمد.

ورود به سامانه سمات

ماموریت سامانه سمات:

پرتال سمات به عنوان ابزار، چارچوب و رابطی برای دسترسی برخط به منابع درون سازمانی است. در حقیقت پرتال متشکل از گروهی برنامه ها و دیگر محتویات است که انواع مختلف داده ها را از منابع مختلف جمع آوری کرده و در یک مکان خاص به نام پرتال ارائه می‌دهد.