زمان انتشار کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

پایگاه خبری اختبار- سازمان سنجش آموزش کشور، کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه را منتشر می‌کنند.

آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۱۴۰۲ روز ۱۳ مرداد برگزار و کلید آن روز ۲۹ مرداد منتشر شد (۱۶ روز).


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82/

برای مثال آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۰ روز جمعه ۲۳ مهر برگزار و کلید آزمون ۱۰ آبان منتشر شده است. (۱۷روز)

بااینحال داوطلبان برای اطلاع از نحوه عملکرد خود در انتظار انتشار نسخه رسمی سوالات و کلید آزمون هستند.

بیش از ۱۰۵ هزار داوطلب در این آزمون شرکت داشته‌اند.

هر ساله دفترچه سوالات و کلید رسمی آزمون توسط مجری برگزاری آن منتشر می‌شود.

ساعاتی بعد از برگزاری آزمون نیز نسخه غیررسمی دفترچه سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ منتشر شد.

انتشار کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، زمان مشخص و دقیقی ندارد.

درعین حال با توجه به اینکه مجری برگزاری هر دو آزمون وکالت کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه در سال جاری سازمان سنجش آموزش کشور بود می‌توان انتظار داشت زمان انتشار کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه مشابه کلید آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری باشد.

به گزارش اختبار، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه روز جمعه ۳ شهریور برگزار شد.

از سوی دیگر آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۱ روز ۲۳ اردیبهشت برگزار و کلید آزمون ۲۶ اردیبهشت منتشر شده است (۳ روز بعد).