زاکانی: پلمب پاساژ آزاد به دلیل وجود خطر برای کسبه و مراجعان بود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060201581/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86

زاکانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه این هفته «شنبه‌های امید و افتخار»، گفت: شنبه آینده بال غربی بزرگراه یادگار امام را که چند هزار میلیاردی است و تجهیز شده، با وزارت دفاع افتتاح خواهیم کرد.

شهردار تهران گفت: پلمب پاساژ آزاد، بدلیل این بود که هم برای خود کسبه و هم مراجعان خطرناک بود و برای همین به وظایف خود عمل کردیم.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی، در حاشیه جلسه دیدار مدیریت شهری با اعضای دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران درباره  ساختمان‌های نا ایمن تهران گفت: ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران میراث شومی است که از گذشته مانده و تهدید برای شهروندان است.

وی درباره تغییر احتمالی مدیران شهرداری نیز گفت که  فعلاً صبر کنید.

شهردار تهران تاکید کرد: در جهت استحکام بخشی این ساختمان را بررسی می‌کنیم و اگر خود کسبه هم پیش قدم شوند، ایمن سازی انجام می‌شود.

وی با اشاره به  پلمب پاساژ  آزاد تصریح کرد: این ساختمان به عنوان نمونه یک ساختمانی که دارای اشکالات متعدد بود مورد توجه قرار گرفت و پلمب شد.  اگر امکان دیگری وجود داشته باشد و خود صاحبان کسب و کار بخواهند برای ایمن‌سازی پیش قدم شوند، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.  دغدغه ما صیانت از شهروندان است و کسبه هم شهروندان شهر هستند و این پاساژ هم برای خود کسبه و هم مراجعان خطرناک بود و برای همین به وظایف خود عمل کردیم.