رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از ایسنا بازدید کرد

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052618866/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور  و دکتر سید امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این بازدید حضور داشتند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر عباس مسجدی آرانی ضمن بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه بود.

مشروح مصاحبه با رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در روزهای آینده منتشر خواهد شد.