رییس دادگستری تهران خبر داد: محکومیت ۴۰۰ نفر به حبس در ناآرامی‌های اخیر

رییس دادگستری تهران خبر داد: محکومیت ۴۰۰ نفر به حبس در ناآرامی‌های اخیر

به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر در بازدید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه از مراجع و مراکز قضایی، دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت: از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092214949/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.