منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87/

پس از انتشار نتایج برخی داوطلبان نسبت به نحوه محاسبه نمره خود یا عدم اعمال سهمیه ایثارگری اعتراضاتی داشتند.

بر این اساس، آن دسته از داوطلبان آزمون فوق العاده که به نتایج کتبی این آزمون اعتراض دارند می توانند با مراجعه به نشانی مستقیم اعتراض خود را ثبت کنند.

به گزارش اختبار، کارنامه اولیه داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه موسوم به «آزمون فوق‌العاده» دیروز (دوشنبه ۳۱ مردادماه) منتشر شد.

در همین راستا امروز معاونت سنجش مرکز وکلای قوه قضاییه شیوه ثبت اعتراض برای این داوطلبان را اعلام کرد.

پایگاه خبری اختبار- شیوه ثبت اعتراض به نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شده بود، اعلام شد.