روزنامه «جهان صنعت» توقیف شد

روزنامه «جهان صنعت» توقیف شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401083021130/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، روزنامه «جهان صنعت» در نشست فوق‌العاده امروز هیات نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

کانال تلگرامی میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داد.