رهایی چهار زندانی محکوم به قصاص

در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش به همت دادسرای جنایی تهران، ۴ محکوم به قصاص چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه به زندگی بازگشتند. هر کدام از این محکومین پس از ۶، ۷، ۱۰ و ۲۲ سال حبس با تلاش شبانه روزی و همت شورای حل اختلاف ویژه سازش از قصاص رهایی یافتند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401122417567/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5