رسیدگی مسئولان قضایی تهران به درخواست‌های ۱۶۷ نفر

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در سی و هفتمین برنامه ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۶۷ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

در جریان برنامه ملاقات مردمی دادگستری، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل، مرتضی تورک معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست، پرویز حاجی‌پور معاون قضایی در نظارت و پیگیری، عباس ذاقلی معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر، جعفر داراب‌خانی معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی، عادل ترازوی زر معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور حقوقی، لطیف سروی معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی، سید مهدی رضا کاظمی معاون نظارت برظابطین و تحت نظرگاههای دادسرای عمومی و انقلاب، میثم یاری معاون قضایی رییس کل دادگستری در امور زندانها، علی زمانی معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در امور کیفری و حجت بهشتی معاون قضایی رییس کل دادگستری در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگستری استان تهران همراهی کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110805949/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1

جلسه ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی برگزار شد.