رسیدگی به پرونده پایگاه خبری طرفداری در دادگاه مطبوعات

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از برگزاری جلسه رسیدگی به دو پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071205776/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، احمد مومنی راد در این باره گفت: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری طرفداری به اتهام نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در اتهام مذکور باتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا او را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: در پرونده دوم، متهم استمهال (تقاضای مهلت) کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد و رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موکول شد.