رسیدگی به پرونده‌‎های «دیده بان» و «تیتر برتر»

مومنی راد در خصوص پرونده دوم مورد رسیدگی در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، گفت: در پرونده پایگاه خبری تیتر برتر، مدیر مسئول آن محاکمه شد و اعضاء هیئت منصفه بعد از استماع مطالب ارائه شده در خصوص دفاع این پایگاه خبری از اتهام نشر اکاذیب، وارد شور شدند و هیئت منصفه با اکثریت قریب به اتفاق آراء، مدیرمسئول پایگاه خبری تیتر برتر را مجرم دانستند.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، کریمی مستشار شعبه ۹ کیفری یک استان تهران خصوص جزئیات جلسه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی پرونده دو پایگاه خبری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اظهار کرد: پرونده اول در خصوص پایگاه خبری دیده بان و پرونده دوم مربوط به پایگاه خبری تیتر برتر و رسیدگی به اتهام مدیر مسئول این پایگاه خبری بود.

احمد مومنی راد عضو هیئت منصفه در خصوص نتیجه نظر مشورتی هیئت منصفه در این دادگاه اظهار کرد: در پرونده پایگاه خبری دیده بان با اتهام نشر اکاذیب، اعضای هیئت منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول پایگاه خبری دیده بان را مجرم البته به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانستند.

رای نهایی دادگاه توسط قاضی کریمی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201361/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

دادگاه رسیدگی به پرونده دو پایگاه خبری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی در مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران برگزار شد.