رسیدگی به طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان به پایان رسید/ نتیجه آن به مجلس اعلام شد

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان،  هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:
“پس از برگزاری هفده جلسه و بعضا در سه نوبت صبح، ظهر و شب، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.”

رسیدگی به طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان به پایان رسید/ نتیجه آن به مجلس اعلام شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101106688/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87