رئیس کل محاکم تهران: هیچ مانعی، توجیه کننده حق مراجعین در رسیدگی به درخواست‌های آنان نیست

رئیس کل محاکم تهران گفت: هیچ مانعی، توجیه کننده حق مراجعین در رسیدگی به درخواست‌های آنان نیست.

رئیس کل محاکم تهران بیان داشت: امروز و دیروز علیرغم تعطیلی مواجه با حضور تعداد قابل توجهی از همکاران محترم قضایی و اداری در مجتمع ها بودیم که در حال تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و جریانی هستند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در این زمینه تاکید کرد: درخواست ما این است پرونده‌های معوق با رفع نواقص شکلی احتمالی، به صورت ماهوی تعیین تکلیف شود، تا بعد از این مدت اصحاب پرونده با تصمیم شکلی و متعاقب آن با تشکیل پرونده های جدید مواجه نشوند و شاهد فصل خصومت واقعی باشیم.

بازدید رئیس کل محاکم تهران از مجتمع‌های قضایی شهید صدر و شهید مفتح 

وی ادامه داد، مدیریت محاکم به وجود چنین همکارانی به خود می بالد و امیدواریم شاهد ارتقاء بیشتر عملکرد محاکم باشیم.

یحیی جعفری، در شصت و سومین بازدید میدانی خود از مجتمع‌های قضایی در سالجاری، در روز تعطیل از مجتمع های شهید صدر و شهید مفتح بازدید کرد.

رئیس کل داد گاه‌های عمومی و انقلاب تهران در روز تعطیل از مجتمع های قضایی شهید صدر و شهید مفتح بازدید کرد.

جعفری گفت، محاکم تهران با رشد عملکردی ۵۰ درصدی در سه سال اخیر به نسبت زمان مشابه قبل از آن، در ارائه خدمت پیشتاز بوده است و این در حالی است که این خدمت رسانی با رشد غیر متعارف وارده پرونده و کمبود نیروی قضایی و اداری مواجه بوده است که حاکی از تلاش چند برابری نیروهای خدوم دارد.

وی با اذعان به سختی کار همکاران و کمبودها اعلام کرد: انتظار می‌رود همکاران شریف با اختصاص وقت بیشتر و تلاش مضاعف پاسخگوی ورودی پرونده ها و مراجعین باشند؛ چرا که هیچ مانعی توجیه کننده حق مراجعین در رسیدگی به درخواست های آنان نیست.

رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: در راستای فعالیت کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب تهران که بصورت فشرده در همه مجتمع های حقوقی تهران تشکیل می شود، عملکرد تمامی شعب قضایی به تفکیک بررسی و رتبه هر شعبه در مقایسه با شعب آن مجتمع و همچنین شعب تمامی دادگاه های تهران و حتی استان مشخص می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102517282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C

وی اظهار داشت: این حضور حکایت از مسئولیت پذیری بالا، حسن انسان دوستی و دغدغه خدمت به ملت شریف دارد که بدون تکلیف اداری و سازمانی در حال بررسی پرونده ها هستند.

جعفری در این بازدید ها زحمات همکاران را با لحاظ حجم بالا وارده قابل تقدیر دانست و ضرورت افزایش شعب حقوقی در تهران را انکارناپذیر اعلام دانست و مانع آن را وجود شعب بلاتصدی و کمبود نیروی قضایی و اداری عنوان کرد.

وی گفت: با استخراج لیست پرونده های مسن (بیشتر از یک سال ) مقرر شد تمامی شعب با مدیریت و نظارت سرپرستان مجتمع‌ها با در اولویت قرار دادن آنها، نسبت به رفع موانع رسیدگی تعیین تکلیف کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان،  در هفته جاری یحیی جعفری رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در راستای سیاست های تحولی محاکم در مسیر تحول و تعالی، از سه مجتمع قضایی شهید مدنی، شهید محلاتی و بعثت بازدید و با قضات همه شعب این مجتمع های قضایی با موضوع کاهش اطاله دادرسی نشست تخصصی برگزار کردند.