رئیس کل محاکم تهران از ۲ مجتمع قضایی شهید مطهری و قدس بازدید کرد

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، همچنین گفت: با قدردانی از زحمات خالصانه همکاران از همه آن‌ها جهت همکاری بیشتر تا رفع موانع و تامین نیرو استمداد می‌کنم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022918481/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF

به گزارش ایسنا، یحیی جعفری در جریان این بازدیدها بیان کرد: همکاران شریف با تلاش مضاعف و دلسوزانه در خارج از وقت اداری و حتی تعطیلات پاسخگوی حجم زیاد کار و وارده بالای پرونده‌ها هستند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در راستای سیاست‌های تحولی محاکم در روزهای تعطیل، از ۲ مجتمع قضایی شهید مطهری و قدس بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین تلاش‌ها و زحمات پرسنل قضایی و اداری قرار گرفت.

جعفری اظهار کرد: اگر نسبت به تامین نیروی انسانی و به ویژه قاضی مسلط به دعاوی حقوقی و تخصصی در زمینه‌های مختلف در تهران توجه نشود در آینده نزدیک شاهد بحران غیر قابل جبران خواهیم بود.

بازدیدهای میدانی بصورت برنامه ریزی شده از مجتمع‎های قضایی تهران و رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های پرسنل قضایی و اداری در طول هفته حتی در ایام تعطیل، همواره یکی از برنامه‌های رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران است که بصورت مستمر و میدانی انجام می‌شود.

وی افزود: کمبود شدید نیروی انسانی و تراکم کار در محاکم به ویژه شعب حقوقی را با چالش جدی مواجه کرده است و بدون مسئولیت پذیری و تلاش بی وقفه همکاران، دشواری در امر پاسخگویی و رفع و رجوع مراجعان و رسیدگی ها؛ نارضایتی مردمی را در پی خواهد داشت.