رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران: سختی کار ما کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده‌ها است

در این برنامه با حضور رئیس کل، معاونان قضایی ستادی( محمد ملایی، عادل ترازوی زر و علی زمانی)، مهدی فلاح مدیر دفتر کل محاکم و جمعی از مدیران و همکاران قضایی و اداری با اهدای لوح از زحمات ارزشمند محسن پور عبدالله تقدیر بعمل آمد و ابوالقاسم بازیار با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی عدالت معرفی شد.

رئیس کل محاکم خاطر نشان کرد: سختی کار فعلی ما در دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده ها است، که اگر این مشکل حل شود نیرو های فاضل و اهل قلم محاکم بهتر می توانند رسالت قضایی خود را انجام دهند.

 رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: سختی کار فعلی ما در دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر کمبود نیرو و ورودی زیاد پرونده‌ها است، که اگر این مشکل حل شود نیرو های فاضل و اهل قلم محاکم بهتر می توانند رسالت قضایی خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه قضاوت ما بر اساس ادله قانونی و شرعی است، بیان کرد: قاضی مکلف به فصل خصومت است و ممکن است نتیجه با واقعیت منطبق باشد و یا نباشد و طبق حدیث نبوی در هر دو حالت تلاش قاضی پاداش دارد هرچند در انطباق با واقعیت دو برابر اجر دارد.

جعفری با اشاره به ضرورت جایگاه و عزت قاضی گفت: انتظار می رود ضمن توجه به وضعیت معیشتی قضات در ابعاد مختلف شخصیتی، قلم و تشخیص قاضی، صیانت اجتماعی قضات نیز محترم شمرده شود .

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091308187/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در ادامه به مقوله نظارت قضایی پرداخت و بیان کرد: نظارت جزو آموزه های مهم دینی است و هیچ فردی در جامعه از جمله قضات بی‌نیاز از نظارت نیستند و این‌ امر از همه مدیران انتظار می رود.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالقاسم بازیار با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی عدالت معرفی شد.

جعفری گفت: آنچه قاضی باید رعایت کند تلاش در کشف حقیقت، رعایت اصل بی‌طرفی، رعایت آداب القضا و ستم نکردن به اصحاب پرونده است که قطعا در این حالت به رسالت خود عمل کرده است.

 یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در آئین تکریم، تودیع و معارفه سرپرست مجتمع قضایی عدالت اظهار کرد: روایت‌های بسیاری در باب اهمیت قضاوت و جایگاه رفیع قضا و قاضی وجود دارد که همگی بر این امر تاکید دارند که ضمن حکایت از حساسیت و سختی امر قضا بر اجر و پاداش فراوان تلاش قاضی نیز دلالت دارند.

وی هدف اصلی از نظارت را جنبه های آموزشی، مشورتی، ارتقاء سلامت و عملکرد مجموعه، حمایت و صیانت از همکاران دانست و گفت: هیچ وقت نظارت واقعی در مقابل استقلال قاضی نیست و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد به استقلال قاضی کمک نیز خواهد کرد.