رئیس منطقه یک سازمان بازرسی: مشکل ۱۰ ساله مردم شهر جدید پردیس حل شد

رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران از “گره گشایی از مشکل ۱۰ ساله بین شهرداری و شرکت عمران شهر جدید پردیس در ارائه خدمات رسانی به مردم” خبرداد.

سهراب خان بیان کرد: پس از طرح موضوع، بررسی، بحث و مذاکره کارشناسی مستند به ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن مصوب شانزدهم دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، مفاد ماده های ۲۰ ،۲۱ و ۲۲ آئین نامه اجرایی همان قانون مصوب هجدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران، بند ۱۰ مصوبات شورای مسکن استان بیستم شهریورماه امسال و بند ۱۴ صورتجلسه شورای مسکن شهرستان در خصوص فازهای مذکور منجر به اتخاذ تصمیمات مرتبط با تعیین تکلیف و تقسیم وظایف هرکدام از دستگاه های مسئول شد تا تحت نظارت بازرسی کل استان تهران و به قید فوریت نسبت به انجام امور محوله اقدام و وفق صورتجلسه نسبت به خدمات‌رسانی به شهروندان اقدام کنند.

بازرس کل استان تهران اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد که شهرداری در فازهای ۵، ۸، ۹و ۱۱ نظیر سایر فازهای شهر پردیس تمام امور نگهداشت خدمات شهری و فنی عمرانی و صدور مجوزهای حفاری و نظایر آن را ارائه کند و شرکت عمران انجام آماده‌سازی در کلیه فازها را بر عهده داشته باشد و شهرداری تعهدی در این زمینه به عهده نداشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، افشین سهراب خان از گره گشایی از مشکل ۱۰ ساله بین شهرداری و شرکت عمران شهر جدید پردیس در ارائه خدمات رسانی به مردم این منطقه با ورود بازرسی خبرداد و گفت: بازرسی استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود و همچنین با توجه به اهمیت و فوریت حقوق عمومی شهروندان ساکن در شهر جدید پردیس به ویژه ساکنین فازهای ۵، ۸، ۹و ۱۱  اقدام به برگزاری و پیگیری و حل مشکل ۱۰ ساله مردم شهر جدید پردیس کرده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100402216/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3

سهراب خان گفت: همچنین مقرر شد همزمان با تحویل و اداره فازهای بند فوق توسط شهرداری ظرف دو هفته نواقص فازهای مذکور به لحاظ معابر، شوارع، پارکها و فضای سبز توسط هیاتی مرکب از نمایندگان شرکت عمران،شهرداری و فرمانداری احصاء و مورد اقدام قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا جلساتی سه جانبه با حضور مدیران بازرسی کل استان تهران، شرکت عمران شهر جدید و شهردار پردیس برگزار شد.