رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات منصوب شدند

پایگاه خبری اختبار- رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد را به عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب کرد.

همچنین با حکم رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینعلی نیری رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضاییه منصوب شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7/

به گزارش اختبار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه ای همچنین با صدور حکمی دیگر، حجت‌الاسلام و ‌المسلمین جعفر قدیانی، رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور را به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب کرد.