رئیسی: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد

رئیس‌جمهور گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم رییسی صبح روز شنبه؛ دوازدهم آذرماه در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با بیان این‌که «قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد» اظهار کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی وجود ندارد.

وی در بخشی از سخنانش در این همایش یادآور شد: حقوقدان آفریقایی به من گفت که مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا برای ایران است؛ چرا که توانستین در قانون اساسی خودتان بین آرمان و دموکراسی جمع کنید.

ادامه دارد…


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207457/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF