دیوان عالی کشور: حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد

بر اساس گزارش قوه قضاییه محمد قبادلو با حکم  دادگاه انقلاب  به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی ‌کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی” به اعدام محکوم شده است.

خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد: 

به گزارش ایسنا،روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301214/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.

دیوان عالی کشور که صبح امروز خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی از محکومان دادگاه‌های ناآرامی‌های اخیر را منتشر کرده بود در خبر دیگری اعلام کرد که درخواست فرجام خواهی محمد قبادلو رد و حکم او تایید شده است.

فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد  به همان دادگاه ارجاع شده است.

پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور