دیدار اعضای شورای شهر تهران با رئیس دیوان عدالت اداری؛ فردا

رئیس شورای شهر تهران از دیدار مدیران شهری با رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر تهران با اعلام خبر دیدار اعضای شورا با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، گفت: پیرو جلسه‌ای که اعضای شورای شهر با رئیس قوه قضائیه داشتند مقرر شد که ما با زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در راستای حل مشکلات شهری برگزار کنیم که در همین راستا فردا چهارشنبه جلسه‌ای را با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری بداریم که از همه اعضای شورا دعوت می‌شود در این جلسه حضور یابند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060100572/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7

وی افزود: مدیریت شهری با دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌هایی همچون باغات، کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبات ارتباطاتی داریم که باید این تضادها حل شود.