دو پرونده تعزیراتی/ تعزیر نانوای خاطی و ضبط لوازم آتش بازی

رحیمی آذر گفت: مأموران نیروی انتظامی محموله لوازم آتش بازی را به ظن قاچاق کشف کردند و پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به نظر کارشناسی و محتویات پرونده اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم کرد.

دو پرونده تعزیراتی/ تعزیر نانوای خاطی و ضبط لوازم آتش بازی

ضبط لوازم آتش بازی

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حجت اله هراتی مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۴۰ کیسه آرد یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی فردیس بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در پرونده دیگری در استان اردبیل، علی رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل اعلام کرد: شعبه بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اردبیل پرونده قاچاق لوازم آتش بازی را بررسی کرد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021609520/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C

تعزیر نانوای خاطی در البرز و ضبط لوازم آتش بازی در اردبیل از جمله پرونده‌های تعزیراتی امروز بود.

هراتی گفت: در بازرسی از یک واحد صنفی نانوایی تخلف عرضه خارج از شبکه ۴۰ کیسه آرد یارانه‌ای مشاهده شد و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.